Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Vizyon
 

İç ve dış paydaşlarla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içerisinde hızlı ve etkili çözümler üreterek, kaynakları en iyi şekilde kullanmaktır. Personelin, öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olmak, hesap verme sorumluluğuna ve çalışma etiğine, öngörülebilir, katılımcı ve şeffaflığa dayalı iyi bir yönetişim sistemi kurarak, bilgi çağına uyum sağlayarak hedeflenen  kurumsallaşmayı gerçekleştirmektir.

Misyon
 

Batman Üniversitesi Genel Sekreterliği; Üniversite idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayıp birimler arası koordinasyonda çağdaş bir performans yönetimi oluşturmaktır.